Hulpvaardige handen Algemene voorwaarden          

Algemene voorwaarden

- Minimale deelname om een les doorgang te laten vinden is 8 personen. Maximale deelname is 12 personen.
- Indien u niet verschijnt op de cursus worden de cursuskosten in rekening gebracht.
- De cursist is verplicht de instructies van de cursusleiding op te volgen. Hulpvaardige Handen behoudt zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten zonder verdere opgaaf van reden.
- Alle persoonsgegevens die in het kader van de cursus worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet behandeld.
- Deelname aan de cursussen is voor risico van de cursist.

Login Form