Hulpvaardige handen Cursussen BedrijfsHulpVerlening (BHV)

BedrijfsHulpVerlening (BHV)

Bedrijfshulpverlening (BHV) is hulp die kan worden geboden door werkgever of werknemers binnen een bedrijf wanneer zich een ongewenste gebeurtenis voordoet rondom ongevallen, brand en ontruiming. Dit kan zijn een brandoefening, bewusteloosheid van een medewerker, lekken van giftige stoffen, onveilige situaties, enzovoort. Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening verplicht voor de meeste organisaties. Voor sommige organisaties kunnen uitzonderingen worden gemaakt en voor organisaties waar een verhoogde kans op ongevallen bestaat kan EHBO zelfs verplicht worden gesteld buiten de BHV-verplichting om.

Om te weten hoe u in dergelijke bovengenoemde situaties moet reageren en handelen biedt Hulpvaardige Handen u de volgende cursussen aan:

Begincursus

Heeft u nog geen relevante BHV-ervaringen? Dan is de begincursus geschikt voor u. Deze begincursus BHV bestaat uit twee volle lesdagen van 9.00 tot 16.30 uur. De prijzen zijn vanaf € 250,- per persoon. Dit is exclusief BTW, maar inclusief lunch, koffie, thee en certificaten.

Herhalingscursus

Verloopt uw BHV-diploma bijna? Dan kunt u deelnemen aan de speciale herhalingscursus. Deze duurt één hele dag of twee halve lesdagen (eventueel ook in de avonduren). De prijzen zijn vanaf € 135,- per persoon. Dit is exclusief BTW, maar inclusief lesmateriaal, koffie, thee en eventuele lunch.

Onderwerpen

De onderwerpen die tijdens de cursus worden behandeld zijn:

1. Niet-spoedeisende Eerste Hulp
2. Spoedeisende Eerste Hulp
3. Brandbestrijding
4. Ontruiming
5. Veiligheids- en gezondheidswetgeving
6. Gevaren, risico’s en preventie
7. Ongevallen: oorzaak en preventie
8. Veiligheidsgedrag
9. Rechten, plichten en overleg
10. Procedures, instructies en signalering
11. Voorbereiding op noodsituaties
12. Gevaarlijke stoffen
13. Brand en explosie
14. Arbeidsmiddelen
15. Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
16. Elektriciteit
17. Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Examen

Uiteindelijk wordt de cursus afgesloten met een examen, welke bestaat uit twee onderdelen, namelijk Eerste Hulp (1) en Brandbestrijding en ontruiming (2). Beide delen bestaan uit een theoretisch en praktijkdeel. Indien het examen met goed gevolg wordt afgesloten ontvangt u een diploma BHV.  Uw BHV-diploma is vervolgens één jaar geldig. Daarna zult u weer deel moeten nemen aan de speciale herhalingslessen om uw geldigheid te behouden.

Lesmateriaal

Tijdens de begin-cursus wordt gebruik gemaakt van NIBHV-boek welke verstrekt wordt door de docent. Deze is nadien voor eigen bezit. Indien u al in het bezit bent van een NIBHV-boek, dient u met de docent te overleggen over de geschiktheid hiervan.

Opgeven kan via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Login Form