Hulpvaardige handen Cursussen Kinder EHBO

Kinder-EHBO

Op 1 januari 2010 is de nieuwe wet Kinderopvang ingegaan. Deze wet houdt in dat gastouders in het bezit dienen te zijn van een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen door Het Oranje Kruis. Handhaving van deze wet geschiedt door GGD inspecteurs. Ook kan het zijn dat u veel met kinderen werkt of deze in uw dagelijkse omgeving hebt, en wil weten hoe u dient te handelen in geval van nood. In de bovenstaande gevallen is alleen de basis EHBO niet voldoende, maar dient u ook in het bezit te zijn van het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen, dan wel een aantekening op uw EHBO-diploma. Hulpvaardige Handen kan u hierbij helpen.

Begincursus EHBO aan kinderen, gecertificeerd door het Oranje kruis.

Heeft u nog geen relevante EHBO ervaringen met kinderen? Dan is de begincursus geschikt voor u. De begincursus Kinder-EHBO duurt 9 uur. De kosten hiervoor bedragen

€ 130,- per persoon. Dit is inclusief BTW, lesmateriaal, koffie, thee en eventuele lunch. De eerstvolgende cursus is op 11, 18 en 23 juni 2018

In de meeste gevallen kunt u de cursuskosten terug vragen bij uw ziektekostenverzekering.

Kijk voor verdere informatie op uw polisblad.

Avondcursus, 2018 Najaar.

Deze lessen beginnen om 19.00 uur. 19 , 26 september en 3 oktober 2018

 

Herhalingsles EHBO aan kinderen, 17 mei en 18 september

Herhalingscursus

Verloopt uw diploma kinder-EHBO bijna? Dan kunt u deelnemen aan de speciale herhalingscursus. Deze duurt 3 uur en vindt meestal plaats in de avonduren. Indien u voorkeur heeft voor een ander dagdeel is dit mogelijk in overleg. De kosten hiervoor bedragen € 40,- per persoon. Dit is inclusief BTW, lesmateriaal, koffie, thee.

Herhalingsles kinder-EHBO, 17 mei 2018.

Aanvangstijd 19.30 uur.

Onderwerpen

De onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden, zijn als volgt:

1. Het kind en zijn omgeving
2. Preventieve maatregelen
3. Vijf belangrijke punten
4. Kinderziekten en verschijnselen
5. Kindermishandeling
6. Stoornissen in het bewustzijn
7. Stoornissen in de ademhaling
8. Stoornissen in het bewustzijn én de ademhaling
9. AED en niet effectieve beademing
10. Ernstige bloedingen
11. Shock
12. Uitwendige wonden
13. Brandwonden
14. Elektriciteitsletsel
15. Kneuzingen en verstuiking
16. Botbreuken en ontwrichtingen
17. Wervelletsels
18. Oogletsels
19. Neus/oorletsels
20. Tandletsels
21. Oververhitting
22. Onderkoeling
23. Bevriezing
24. Vergiftiging
25. Steken en beten

Toets

Uiteindelijk wordt de cursus afgesloten met een toets. U dient hiervoor minstens 15 jaar oud zijn en u moet u kunnen legitimeren. Indien de toets met goed gevolg wordt afgesloten krijgt u een officieel certificaat van Het Oranje Kruis. Deze is twee jaar geldig en wordt telkens verlengd voor de duur van twee jaar indien u deelneemt aan de speciale herhalingslessen.

Lesmateriaal

Tijdens de begincursus wordt gebruik gemaakt van Het Oranje Kruis boekje Eerste Hulp aan Kinderen welke verstrekt wordt door de docent. Deze is nadien voor eigen bezit. Indien u al in het bezit bent van een Oranje Kruis boekje, dient u met de docent te overleggen over de geschiktheid hiervan.

 

Opgeven kan via de mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

Login Form